Το αρχαιότερο Ελληνικό λογοτεχνικό σωματείο – Έτος ιδρύσεως 1930
  
Επόμενη εκδήλωση

Monthly Archives: October 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών προκηρύσσει για το σχολικό έτος 2020-2021,  τους παρακάτω Πανελλήνιους και Παγκύπριους Λογοτεχνικούς   Διαγωνισμούς για Παιδιά και  Εφήβους:

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ: Συμμετοχή με ένα (1) ποίημα, έμμετρο με  ομοιοκαταληξία ή με ελεύθερο στίχο, έως  είκοσι (20) στίχους για μαθητές  Δημοτικού και έως τριάντα (30) στίχους για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, στην ελληνική γλώσσα.  Θα δοθούν Α΄,  Β΄ και Γ΄ Βραβείο  και   Α΄,  Β΄ και  Γ΄ Έπαινος ανά κατηγορία[1].

ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΟΥ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ: Συμμετοχή με ένα (1) διήγημα[2]  δακτυλογραφημένο σε σελίδα μεγέθους Α4,  με γραμματοσειρά Times New Roman 12, διάστιχο 1,0 και περιθώρια κανονικά, στην ελληνική γλώσσα,  έως δύο (2) σελίδες για μαθητές Δημοτικού, τρεις (3) σελίδες για μαθητές Γυμνασίου, και  τέσσερις (4) σελίδες  για μαθητές Λυκείου. Θα δοθούν Α΄, Β΄ και Γ΄ Βραβείο και  Α΄, Β΄ και Γ΄ Έπαινος ανά κατηγορία.

ΘΕΜΑ: Το θέμα των διαγωνισμών για τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου είναι: «1821-2021 – Διακόσια χρόνια από την Επανάσταση του 1821». Για τους μαθητές του Δημοτικού το θέμα είναι ελεύθερο.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Τα έργα να είναι ανέκδοτα και αδημοσίευτα.
  1. Στο πάνω δεξιό μέρος του κειμένου να αναγράφεται το ψευδώνυμο και η τάξη του διαγωνιζόμενου (π.χ. Ρόζα – Τάξη: Ε΄ Δημοτικού). Πριν από την αποστολή το έργο να αποθηκεύεται σε μορφή pdf.  Ως τίτλος του έργου να αναγράφεται το ψευδώνυμο του διαγωνιζόμενου.
  2. Τα πραγματικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση,  τηλέφωνο, σχολείο και εκπαιδευτικός τάξης) του διαγωνιζόμενου να γράφονται σε αρχείο word. Ως όνομα αρχείου να αναγράφεται το ψευδώνυμο του διαγωνιζόμενου.
  3. Μαζί με τα έργα να αποστέλλεται υπεύθυνη δήλωση,  υπογεγραμμένη από τον ασκούντα την επιμέλεια του μαθητή, ότι δέχεται ο μαθητής  να συμμετέχει στο διαγωνισμό και να δημοσιευτεί το έργο του σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, στην περίπτωση που θα διακριθεί, εφόσον η χρήση του έργου θα γίνει για εκπαιδευτικούς σκοπούς και ότι συμφωνεί με τους όρους της προκήρυξης. Η Υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται, υπογράφεται,  σκανάρεται και αποστέλλεται μαζί με τα υποβληθέντα έργα. (Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας)
  4. Τα έργα, τα πραγματικά στοιχεία και η υπεύθυνη δήλωση να αποσταλούν ανά κατηγορία στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
 1. Ως θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος να αναγράφεται το είδος και η κατηγορία του διαγωνισμού που συμμετέχει ο μαθητής (π.χ. Διαγωνισμός Ποίησης Λυκείου,  Διαγωνισμός Διηγήματος Δημοτικού)
 2. Ημερομηνία υποβολής έργων μέχρι 31 Μαρτίου  2021
 3. Όσοι διακριθούν θα ενημερωθούν έγκαιρα  τηλεφωνικώς.
 4. Η συμμετοχή στους διαγωνισμούς προϋποθέτει και την αποδοχή των όρων.
 5. Η κρίση της Κριτικής Επιτροπής είναι αμετάκλητη.
 6. Διευκρινίζουμε ότι δεν θα υπάρξουν έσοδα για την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών ή για άλλον, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.).
 7. Η συμμετοχή των μαθητών στον διαγωνισμό δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους μαθητές  ή το σχολείο,
 8. Ο φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών.
 9. H ημερομηνία, η ώρα και ο χώρος απονομής των τιμητικών διακρίσεων θα  γνωστοποιηθούν το αργότερο μέχρι τις  15 Μαΐου 2021  μέσα από την ιστοσελίδα μας ellineslogotexnes.gr. Σε περίπτωση που είναι αδύνατον να πραγματοποιηθεί εκδήλωση, «συμμορφούμενοι στις συστάσεις του Υπ. Υγείας περί αναβολής εκδηλώσεων στα πλαίσια των μέτρων πρόληψης της εξάπλωσης του Κορονοϊού», τα βραβεία θα σταλούν στην ηλεκτρονική σας διεύθυνσή.

Τα σχολεία μπορούν να κάνουν ομαδικές αποστολές ανά κατηγορία και είδος (π.χ. στέλνουμε μόνο τα διηγήματα των τάξεων Δ΄- Ε΄- Στ΄ στο ίδιο μήνυμα, τα ποιήματα των ίδιων τάξεων στέλνονται σε  διαφορετικό μήνυμα). Σε αυτή την περίπτωση τα πραγματικά στοιχεία όλων των μαθητών μπορούν να γράφονται σε διαβιβαστικό του σχολείου. Προσοχή!!! Το ονοματεπώνυμο του κάθε διαγωνιζόμενου μαθητή να γράφεται δίπλα από το ψευδώνυμο ( 1. Ρόζα – Μαρία Αργυροπούλου, 2. Αετός – Κώστας Αγγελόπουλος κ.λπ.).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τους διαγωνισμούς  μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινώς με την  Πολυξένη Γιάχου, Αντιπρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών κατά τις ώρες   10:00 π. μ.- 12:00 π. μ.  στo τηλέφωνο  6949472787,  με την  Αγαπούλα Ευθυμιοπούλου, Μέλος του Δ. Σ. της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών κατά τις ώρες 6:00 μ. μ. – 8:00 μ. μ. στο τηλέφωνο  6974240926  ή  στο email  eeldiagonismoi@gmail.com.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ


[1] 1η κατηγορία :  Δ΄- Ε΄- Στ΄ Δημοτικού, 2η κατηγορία: Γυμνάσιο,  3η κατηγορία: Λύκειο

[2]Γίνονται δεκτά όλα τα είδη αφηγηματικών κειμένων (παραμύθι, χρονογράφημα κλπ.)

Αρχεία